Välkommen till Svenska skolan i Taiwan!

Svenska skolan i Taiwan erbjuder kompletterande svenskundervisning för elever från 6 år och uppåt som har svenska som ett levande språk i hemmet. Vårt syfte är att upprätthålla och stärka barnens kunskap om svenska språket, kultur, geografi och samhällsliv. Vi har tre olika klasser beroende på ålder och kunskap. Undervisningen sker på lördagar varje månad online samt i ShiLin distriktet.
Svenska skolan i Taiwan är en ideell förening, en icke vinstdrivande verksamhet som finansieras av Skolverket. Den styrs av en styrelse som väljs på årsmötet, som hålls i september.
Vill du ha mer information eller har frågor, vänligen kontakta Rickardh Asplund, ordförande (r_asplund@yahoo.se)
Välkomna!

Welcome to the Swedish School of Taiwan!

Taipei Swedish School of Taiwan offers supporting Swedish language training for pupils aged 6 and up who use Swedish on a daily basis at home. Our purpose is to support and build on the child’s understanding of the Swedish language, culture, geography and civics. We have three different classes, depending on age and level of Swedish knowledge. Our lessons are held on Saturdays every month, in the Shilin area.
Swedish School of Taiwan is a non-profit civic association funded by the Swedish National Agency for Education. We are governed by a Board of Directors, elected at our Annual General Meeting in September.
For more information or general inquiries, please contact Swedish School of Taiwan Chairperson, Rickardh Asplund at: r_asplund@yahoo.se.