Välkommen till Svenska skolan i Taipei!

Svenska skolan i Taipei erbjuder kompletterande svenskundervisning för elever från 6 år och uppåt som har svenska som ett levande språk i hemmet. Vårt syfte är att upprätthålla och stärka barnens kunskap om svenskt språk, kultur, geografi och samhällsliv. Undervisningen sker efter ordinarie skoltid på TES, Taipei European school, torsdagar kl 15.00-16.30.

Svenska skolan i Taipei är en ideell förening, en icke vinstdrivande verksamhet, som finansieras av Skolverket. Den styrs av en styrelse som väljs av årsmötet, som hålls i september.

Vill du ha mer information eller har frågor, vänligen kontakta Johan Skarendal, ordf. (skarendal@gmail.com)

Välkomna!

Welcome to the Taipei Swedish School!

Taipei Swedish School offers supporting Swedish language training for pupils age 6 and up that use Swedish on a daily basis at home. Our purpose is to support and build on the child’s understanding of Swedish language, culture, geography and societal life. Classes are held Thursdays 15.00 – 16.30 at the Taipei European School primary campus as an after-school activity.

Taipei Swedish School is a non-profit civic association funded by the Swedish National Agency for Education. We are governed by a Board of Directors, elected annually at our yearly meeting in September.

For more information or general inquiries, please contact Taipei Swedish School Chairman Johan Skarendal (skarendal@gmail.com)